Grunty – całkowita kontrola poprzez informacje

Podstawą wszelkich upraw rolnych są grunty. Właściwe zarządzanie i dbanie przynosi olbrzymie korzyści przy zbiorach. Farmportal posiada intuicyjne narzędzie, dzięki któremu możesz łatwo zarządzać i monitorować Twoje pola, analizować i przetwarzać informacje ich dotyczące jak badania gleby czy mapy szczegółowe. 

Gospodarowanie posiadanymi gruntami rolnymi wraz z rejestrem katastralnym

W dużym skrócie

FarmPortal wprowadza szereg ułatwień oraz gromadzi wszelkie infomacje o posiadanych gruntach jak:

  • Szybkie dodawanie gruntu z rejestru katastralnego
  • Podział gruntu na parcele
  • Informacje o strukturze po skanowaniu konduktometrycznym
  • Wyniki analizy mikro i makro z historią oraz pozycją GPS poboru
  • Mapy plonów
  • Eksport gruntów do zewnętrznych plików

Karty pola

Karty pola w FarmPortal to proste rozwiązanie na tworzenie dokumentacji dla każdego. Szeroki wachlarz opcji daje użytkownikowi możliwość pełnego opisu uprawy. Elastyczność tej funkcji powoduje że jest odpowiednia także dla branży ogrodniczej i warzywniczej oraz rolnictwa ekologicznego, w tym nowości – agroleśnictwa.
W programie wykonasz bilans finansowy upraw, by na koniec sezonu móc podsumować i porównać opłacalność uprawy oraz analizować co pochłonęło najwięcej środków.
Aby dostosować nawożenie do potrzeb pokarmowych roślin możesz użyć kalkulatora nawozowego. Dzięki niemu przygotujesz plan nawozowy dla swoich upraw, dobierając dawki według rzeczywistych potrzeb. Unika się przy tym wydawania pieniędzy na nawozy których rośliny nie wykorzystają. Ważne jest to też ze względu na prawo. Dyrektywa azotanowa narzuca rolnikom obowiązek wykonania ewidencji oraz planu nawożenia.

Elektroniczna karta pola
Elektroniczna karta pola
FarmPortal - analiza zasobności gleby przedstawiona w obrębie uprawy
FarmPortal - Digital Crops - mapy plonów z wykorzystaniem sensora Tracky

Zaglądnij głębiej

W zrównoważonym i racjonalnym gospodarstwie rolnym panuje zasada, aby stosować maksymalnie taką ilość nawozów którą gleba potrafi przyjąć a roślina wykorzystać. Należy również poprawiać żyzność gleb o ile jest to możliwe. Jednak podstawą do tych działań powinny być badania gleby wykonywane systematycznie.  

Z naszą aplikacją mobilną i webową w łatwy sposób pobierzesz prawidłowo glebę do badań, a następnie możesz wprowadzić wyniki badania do systemu. Teraz gdy będziesz chciał przypomnieć sobie wyniki nie musisz wertować sterty papierów, wystarczy, że otworzysz mapę zasobności stworzoną na podstawie badania. 

Aby z dużą dokładnością określić potencjał plonotwórczy i reprezentatywne strefy poboru prób glebowych możesz wykonać badanie zmienności gleby na polu. Pomiar własności gleby odbywa się za pomocą czujników mierzących przenikalność elektromagnetyczną która zmienia się wraz ze zmianą składu gleby. Wyniki pomiarów mogą być łatwo wprowadzone do systemu FarmPortal 

Jeśli posiadasz w swoim kombajnie system telemetryczny Tracky masz do dyspozycji również mapowanie parametrów zbioru takich jak mapa plonu, wilgotności czy strat. Masz dzięki temu realne dane o wydajności pola, problematycznych miejscach lub złych ustawieniach kombajnu