Agri Solutions logo

Agri Solutions

Agri Solutions dostarcza rozwiązania oparte na urządzeniach IoT, sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej, aplikacjach mobilnych i webowych. Wspomaga klientów w projektach badawczo – rozwojowych na każdym etapie projektu: od koncepcji i studium wykonalności, nadzoru technicznego i projektowego, modelowania i prototypowania, implementacji rozwiązań webowych oraz mobilnych, projektowania urządzeń IoT, programowana urządzeń elektronicznych, konstrukcji elementów mechanicznych oraz wspiera wdrożenie na rynek.

W swoim portfolio Agri Solutions zaprojektowało, wykonało i wdrożyło rozwiązania do identyfikowania i monitorowania pojazdów i maszyn rolniczych powiązanego z pracownikami, automatycznego rejestrowania zabiegów rolniczych na podstawie urządzeń IoT, zdalnego monitorowania nawodnienia oraz inteligentny system doradczy, system GIS powiązany z próbami glebowymi i skanowaniem konduktometrycznym oraz inne.

Polska Federacja Ziemniaka

Polska Federacja Ziemniaka reprezentuje środowisko producentów ziemniaka w kraju oraz poza granicami. Prowadzi nieustanne działania mające na celu wzrost jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego ziemniaka na rynku krajowym i międzynarodowym. Fundamentem organizacji jest zaangażowanie członków przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i braniu odpowiedzialności za podejmowane działania. Kierujemy się przede wszystkim realizacją wyznaczonych celów i tworzeniem nowych szans dla polskiej branży ziemniaczanej.

Polska federacja ziemniaka logo
Digital Crops logo

Digital Crops

Digital Crops wspiera w podejmowaniu strategicznych decyzji dla branży rolno – spożywczej. Tworzy rozwiązania oraz sensory wspomagane sztuczną inteligencją, umożliwiającą przewidywanie zagrożeń dla produkcji roślinnej oraz pomagającą w podejmowaniu świadomych wyborów. System gromadzi dane z wielu źródeł – źródeł własnych oraz państwowych i komercyjnych dostawców danych. Dzięki integracji danych pochodzących z urządzeń IoT – dronów, stacji meteo, automatów do poboru prób glebowych, jak również zdjęć cyfrowych oraz maszyn pracujących na polu, otrzymujemy informacje wprost z upraw w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie big data analytics umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału zgromadzonych informacji do przeprowadzenia symulacji ekonomicznej, optymalizacji produkcji, redukcji start, a tym samym maksymalizacji zysków. Zgromadzone informację są wykorzystywane w wielu algorytmach wspomagając decyzje managerów gospodarstw rolnych, agronomów, producentów rolnych, a także firm usługowych działających w sektorze rolno-spożywczym.

Microsoft

Firma Microsoft jest naszym partnerem dostarczającym rozwiązania chmurowe, kontroluje bezpieczeństwo kont użytkowników.

Projekty FarmPortal oraz FarmCloud są aktywnie wspierane w zakresie wsparcia sprzedaży, akcji promocyjnych oraz merytorycznie przez Microsoft.

Amplus

Amplus dziś to ponad 1600 producentów z całego świata, bogate zaplecze logistyczne, technologiczne i magazynowe oraz około 1000 dostaw miesięcznie.

Amplus aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży owocowo– warzywnej w Polsce. Dzięki solidnym fundamentom oraz świadomości trendów i możliwości rozwoju śmiało patrzymy w przyszłość.

Nieprzerwanie pracujemy nad nowymi produktami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwolą nam utrzymać zaufanie jakim darzą nas partnerzy, pracownicy oraz konsumenci.

Agro Smart Lab

Agro Smart Lab jest firmą łączącą nowe technologie z wiedzą
i doświadczeniem ekspertów z branży rolniczej.

Poszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania, które ułatwiają produkcję rolną. Współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i za granicą oraz ze startupami pracującymi nad tworzeniem nowych technologii.

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego pomaga w wdrażaniu nowoczesnego i zrównoważonego zarządzania gospodarstwem rolnym poprzez gromadzenie danych o różnorodności parametrów wegetacyjnych w obrębie pola. W ofercie znajdują się badania glebowe, nawozy, szkolenia jak i usługi zbierania danych teledetekcyjnych za pomocą dronów. Działania Instytutu umożliwiają ograniczyć koszty oraz zwiększyć plony i zysk w gospodarstwach rolnych.

Farm Innovations

Farm Innovations Sp. z o.o. jest podmiotem ściśle ukierunkowanym na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dedykowanych sektorowi rolniczemu na całym świecie. Spółka powstała w kwietniu 2016 r. i stanowi połączenie wiedzy, doświadczenia i pasji 3 założycieli, przy jednoczesnym wsparciu kapitałowym i organizacyjnym Tech Invest Group S.A. oraz Funduszu Inwestycyjnego KVARKO. Farm Innovations udostępnia hodowcom bydła mlecznego aplikację Stado.pl, która stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego. Jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.