Rolnictwo 4.0 – Sensory

Cyfryzacja w rolnictwie nie jest już niczym nowym, jednakże jej upowszechnienie oraz zastosowanie sensorór IoT jest ciągle uważane za drogie i skomplikowane. Program do zarządzania gospodastwem rolnym FarmPortal sprawi, że zastosowanie urządzeń pomiarowych zredukuje koszty, ryzyko oraz w prosty sposób przedstawi aktualną sytuację na uprawiach, gruntach, przechowalni i parku maszynowym. Jeden program gromadzący wszystkie dane.

FarmPortal jest zintegrowany z sensorami:

 • Monitorowania nawodnienia upraw
 • Automatycznej rejestracji zabiegów, pozycji GPS pojazdów, warunków w transporcie
 • Obserwacji i kontrolowania mikroklimatu w przechowalni, oborze, magazynie
 • Identyfikator maszyn rolniczych
 • Automatyczne stacje meteorologiczne

Wszystkie sensory posiadają GPS do zapewnienia autentyczności danych i do automatyzacji procesów.

 

Monitorowanie stanu suszy i nawodnienia gleby

Walka z szuszą - monitoring nawodnienia upraw

ReHydro umożliwia zdalny monitoring nawodnienia upraw oraz monitoring wilgotności gleby. W zależności od typu uprawy sensory zbierają dane z trzech głębokości – 30cm (standard), 60 cm oraz 90 cm.

Funkcje pomiarowe
 • Wilgotność gleby
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność powietrza
 • Temperatura gleby
 • Pozycja GPS

Ogranicz ilość wody potrzebnej na nawadnianie uprawy o 15% – 25%

Monitoring GPS - automatyczne zabiegi

Stacja bazowa – antena GPS i GSM – działa z każdym pojazdem, niezależnie od producenta. Powinna być zamontowana na pojeździe samojezdnym takim jak traktor, ciągnik, kombajn, siewnik samojezdny itp. Do stacji bazowej Tracky dołączane są bezprzewodowe identyfikatory maszyn (brony, siewnik, głębosz, pług, prasa itp) oraz operatorów, pracowników gospodarstwa.

Tracky posiada złącza umożliwiające podłączenie zasilania (z sieci elektrycznej pojazdu) i odbiór danych z szyny komunikacyjnej komputera pojazdu – magistrali CAN. Urządzenie przewidziane jest do montażu na dachu pojazdu, tak aby z jednej strony zapewnić mu dobry odbiór GPS/GSM, a z drugiej strony minimalizować ryzyko fizycznego uszkodzenia.

Dzięki dodatkowym złączą dostępnym w Tracky, możesz uzyskać jeszcze więcej informacji o stanie pojazdów oraz maszyn. Tracky posiada trzy wejścia cyfrowe, do których można podłączyć np. czujnik otwarcia drzwi w pojeździe, dwa złącza analogowe, które mogą posłużyć do podłączenia analogowych sond paliwowych lub innych czujników analogowych, możliwość podłączenia czytnika kart zbliżeniowych oraz dwa wyjścia cyfrowe, za pomocą których możesz sterować np. dodatkowym oświetleniem lub sygnałem dźwiękowym.

Monitoring mikroklimatu w przechowalni
Sensor pryznowy

Kontrola mikroklimatu w przechowalni

Przechowalnictwo należy do jednych z najważniejszych etapów produkcji warzywniczej, roślinnej oraz agroleśnictwie. Straty przechowalnicze wynoszą od 5 do nawet 30%.

Ze względu na częsty brak profesjonalnych przechowalni ponad połowa zbieranych plonów jest ciągle przechowywana w kopcach, które nie zapewniają właściwych warunków do monitorowania stanu mikroklimatu.

Program FarmPortal zintegrowany jest z sensorami monitorującymi zarówno mikroklimat w przechowalni lub magazynie oraz sensorami pryzmowymi, umieszczanymi wewnątrz kopca. Urządzenia pomiarowe monitorują temperaturę, wilgotność, CO2. Możliwy jest pomiar innych parametrów i gazów.

Rozwiązanie IVSS znajdzie również zastosowanie w hodowli zwierząt, gdzie istotny jest dobrostan.

 

Automatyczne stacje meteorologiczne

Nowoczesny system pomiarowy do monitorowania warunków atmosferycznych oraz środowiskowych na uprawach  i w sadach.

Funkcje pomiarowe
 • Temperatura powietrza ± 0.5°C
 • Wilgotność powietrza ± 2%
 • Temperatura gleby ± 0.5°C
 • Wilgotność gleby ± 2%
 • Prędkość wiatru ± 2m/s
 • Kierunek wiatru ± 10°
 • Usłonecznienie ± 4000lx
 • Ciśnienie atmosferryczne ± 1hPa
 • Opady ± 1mm
 • Stan baterii ± 0,1V

AgriSoil

Kompleksowy system obsługi poboru i analizy gleby z wykorzystaniem konduktometru (skanowania elektromagnetycznego), automatu do poboru prób cząstkowych oraz oprogramowania do obsługi zleceń, dostarczania wyników analizy do rolnika.

 • Wyznaczanie stref poboru za pomocą konduktometru lub metodą siatki umieszczanej na uprawie
 • Oznaczanie miejsc poboru próbek cząstkowych za pomocą GPS
 • Optymalizacja procesowa poprzez automatyzację oznaczania próbek