Kolejna wersja programu dodaję obsługę kolejnych urządzeń IoT i sensorów, zarówno związanych z monitoringiem maszyn jak i z monitoringiem mikroklimatu w przechowywalniach, oborach oraz wewnątrz pryzm dzięki urządzeniom dostarczonym przez naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o.

Zmiany w sersji 1.4.0:

  • Obsługa LARO – w związku z migracją niektórych klientów z systemu Agridata, chcieliśmy aby urządzenia, które juz kiedyś zakupili i zostały zamontowane na pojazdach, mogły pracować w systemie FarmCloud bez konieczności ich wymiany, w związku z tym, dodaliśmy również obsługę właśnie tych urządzeń w kontekście monitoringu GPS.
  • Obsługa czujników magazynowych – do systemu została dodana obsługa nowego produktu naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o., czyli czujników monitorowania mikroklimatu w pomieszczenaich magazynowych i przechowalniczych. Czujniki te pozwalają na monitoring parametrów mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz pryzm, w celu zapewnienia odpowiednich warunków od przechowywania. W FarmCloud można również definiować alarmy, które pozwolą na automatyczne ostrzeganie użytkownika, gdy zdefiniowane progi zostaną przekroczone. W systemie można przeglądać i analizować dane przesyłane przez urządzenia.
  • Książka serwisowa – moduł karty serwisowej pozwala na prowadzenie historii takich napraw, aby móc później analizować koszty utrzymania maszyny. Może posłużyć np. do wyboru producenta elementów roboczych o najlepszym stosunku jakości do ceny, ponieważ nie zawsze najdroższy element wychodzi najkorzystniej. Taki dokument może również być dobrym atutem przy sprzedaży maszyny, można go wydrukować i okazać kupującemu, co pokazuje nasza wiarygodność. W krótce będzie możliwość eksportu książki serwisowej maszyny rolniczej do pliku CSV
  • Udostępnianie obserwacji oraz obsługa zaleceń –istnieje możliwość wykonania obserwacji polowej wraz z zdjęciem, pozycją GPS i wysłania do dostawcy platformy lub instytucji partnerskiej gdzie specjalisci będą mogli dokonać analizy i przesłać odpowiedź z zaleceniami. W wersji mobilnej aplikacji pozycja GPS przypisywana jest automatycznie i usawiana na uprawie
  • Wysyłka wiadomości do gospodarstw – w AgriCRM pojawiła się możliwość komunikacji dostawców z rolnikami podprzez wysłanie wiadomości. Powiadomienia mogą służyć do wielu celów, nie tylko marketingowych, ale np. do przekazywania zaleceń, ostrzeżeń itp. Wszystkie wiadomości z poziomu rolnika będą dostępne w FarmPortal.
Sensor pryzmowy do monitorowania warunków wewnątrz pryzmy
Książka serwisowa dla maszyn i pojazdów rolniczych