Zarządzanie budynkami – gospodarstwo to nie tylko maszyny, grunty czy też pracownicy, to również budynki, w których mogą służyć jako magazyny, przechowywalnie itp. W FarmPortal została dodana możliwość zarządzania budynkami wraz z możliwością zaznaczenia ich lokalizacji na mapie. Już niedługo będziesz mógł przypisać sensory monitorowania mikroklimatu IVSS do konkretnego budynku

Mapy plonów – dodatkowe mapy dla gruntów, które generowane są na podstawie danych telemetrycznych z naszych urządzeń Tracky. W systemie pojawiły się mapy pokrycia powierzchni, które generowane są na podstawie danych z czujników podpiętych do urządzenia mID oraz szerokości maszyny, mapy te pozwalają na sprawdzenie jakości wykonania zabiegów przez pracowników, znalezienia miejsc, gdzie zabieg nie został wykonany czy też optymalizacji pod kątem unikania nakładek podczas zabiegu. Kolejnym rodzajem map, są mapy plonów, zarówno wielkości plonu jak i wilgotności ziarna, które generowane są automatycznie na podstawie danych z magistrali CAN z kombajnów. Dzięki mapą plonów, możemy prześledzić m.in. wpływ nawożenia, zasobność gleby, strukturę gleby na wielkość plonu.

Generowanie mapy plonów z urządzenia Tracky

Zmiany pulpitu– na dashboard pojawiły się dwa nowe widgety, pogoda oraz notowania giełdowe. Pogoda prezentuje aktualne dane pogodowe dla lokalizacji gospodarstwa, natomiast dane giełdowe, udostępniane przy współpracy z naszym partnerem Agrolok, przedstawiają aktualne ceny skupu płodów rolnych zarówno w Polsce jak i na giełdzie europejskiej.

Eksport danych do pliku CSV – dane, które posiadamy w systemie często przydatne w innych systemach np. programów roliczeniowych. Eksportować możesz grunty, maszyny i pojazdy oraz książkę serwisową z historią napraw do plików CSV. Pliki możesz zaimportować miedzy innymi do programu Microsoft Excel.