Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa 

Efektywne zarządzanie gospodarstwem to dobra organizacja pracy, dostęp do informacji oraz ciągłe monitorowanie zasobów. Ciągły rozwój branży, zmieniające się warunki środowiskowe i rynkowe wymagają kontroli nad wydatkami oraz inwentarzem gospodarstwa rolnego.  

FarmPortal adresuje te potrzeby poprzez zestaw funkcjonalności w obszarze zarządzania gospodarstwem rolnym. 

Gospodarowanie posiadanymi gruntami rolnymi wraz z rejestrem katastralnym

Grunty

Łatwe w obsłudze narzędzie do przeglądania, zarządzania i kontroli aktualnych warunków na polu.  W przejrzysty sposób sprawdzisz właściwości gruntów, historię badań gleby, a także aktualne problemy z wegetacją na zdjęciach satelitarnych. 

Popatrz na posiadane grunty z zupełnie innej perspektywy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu gruntami 

Prowadzenie dokumentacji

W jednym miejscu możesz dodawać i przechowywać wszystkie pisma, dokumenty, skany i pliki dotyczące umów, faktur.

Elektroniczny obieg dokumentów w Twoim gospodarstwie rolnym pozwoli Ci na szybki dostęp do treści, zaoszczędzi czas, wyeliminuje błędy. Jeśli współpracujesz z partnerem platformy FarmCloud możesz szybko i bezpiecznie przesyłać faktury, zalecenia, certyfikaty, itp.

Zarządzanie obiegiem dokumentów w gospodarstwie rolnym
FarmPortal - Gospodarstwo - maszyny rolnicze - Elektroniczna karta serwisowa
FarmPortal - raport pracy pojazdu

Park maszynowy

Przestój w produkcji jest znacznie bardziej dotkliwy niż koszty utrzymania maszyny rolniczej w niezawodności. Program FarmPortal pozwala zarządzać parkiem maszynowym dając Ci możliwość: 

  • Zarzadzania maszynami i pojazdami z dokładnymi informacjami technicznymi i średnim kosztem pracy 
  • Prowadzenie pełnej karty serwisowej z historią napraw, użytych części, numerami katalogowymi oraz ewidencją kosztów 
  • Monitoring maszyn i pojazdów z wykorzystaniem sensorów Tracky oraz mID 
  • Raporty pracy pojazdu 
  • Pełna telemetria dla pojazdów z magistralą CAN oraz ograniczona dla starszych modeli 
  • Możliwość zdefiniowana alarmów o przekroczeniu obrotów silnika lub przekroczeniu prędkości 

Aplikacja mobilna pozwala Ci monitorować położenie pojazdu w dowolnej chwili i miejscu. 

Pracownicy

Będąc zarządcą lub właścicielem gospodarstwa rolnego wiesz jak ważne jest zarządzanie pracownikami. To ty bierzesz za nich odpowiedzialność i zarządzasz ich czasem. 

Program FarmPortal pozwoli Ci na dodawanie informacji kontaktowych oraz informacji o zatrudnieniu (stawki godzinowe, formy zatrudnienia). Przy każdym pracowniku można wprowadzić dodatkowe notatki. na liście pracowników możesz ich filtrować według formy zatrudnienia lub sprawdzić, którzy pracownicy są sezonowi. 

Swoim pracownikom możesz zakładać konta aby również korzystali z aplikacji, również wersji mobilnej. 

Zarządzanie pracownikami gospodarstwa
Budynki gospodarcze

Budynki

Wprowadź wszystkie posiadane budynki do systemu. Wykorzystaj sensory do monitorowania mikroklimatu aby sprawdzać warunki przechowalnicze płodów rolnych. 

Już niedługo pojawi się integracja kontroli dostępu do pomieszczeń.