FarmPortal z powodzeniem jest wykorzystywany w małych gospodarstwach, o małym stopniu i potrzebie automatyzacji jak również w średnich i wielkich gospodarstwach rolnych, gdzie wymagana jest pełna kontrola zasobów, optymalizacja produkcji oraz automatyzacja.  
Intuicyjne oprogramowanie do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym, produkcją roślinną, warzywniczą oraz Agro leśnictwem z wykorzystaniem sensorów IoT.

Korzyści

Każde gospodarstwo rolne ma swoje metody działania, doświadczenie oraz potencjał produkcyjny. Jednak wszystkie łączy potrzeba redukcji kosztów operacyjnych, optymalizacja pracy, zwiększanie rentowności, zwiększenie plonów.  

Spośród wielu korzyści przedstawiamy te najbardziej uniwersalne: 

 • Zwiększona skuteczność wykonanych zabiegów dzięki systemowi wsparcia decyzji, kalkulatorowi nawozowemu oraz informacji o gruntach 
 • Mniejsza ilość zabiegów agrotechnicznych 
 • Zmniejszenie kosztów produkcji przy zachowaniu wysokich plonów dzięki podglądowi kondycji upraw i reagowaniu na czas 
 • Oszczędność w utrzymaniu i wydłużenie okresów bezawaryjnego użytkowania maszyn  
 • Ewidencja gospodarstwa przygotowana na ewentualne kontrole ARiMR 

 

W dużym skrócie

FarmPortal jest tworzony z myślą o gospodarstwach rolnych, które chcą wykorzystać nowoczesne technologie do poprawy opłacalności i automatyzacji produkcji, monitorowania inwentarza gospodarstwa, wprowadzić dobre praktyki organizacyjne oraz zaoszczędzić czas podczas prowadzenia dokumentacji gospodarstwa. 

Farmportal - Aplikacja mobila - mapa

Aplikacja mobilna

Wypróbuj aplikację mobilną FarmPortal którą znajdziesz w sklepie Play.

en_badge_web_generic

Podstawowe funkcjonalności

Przedstawiamy podstawowe funkcjonalności aplikacji: 

 • Prowadzenie pełnej ewidencji gruntów wraz z informacjami o zasobności gleby, strukturze, podziałem na parcele, obrazowaniem satelitarnym oraz mapowaniem plonów 
 • Prowadzenie kart pola wraz z automatyczną rejestracją zabiegów agrotechnicznych 
 • Planowanie, zarządzanie i monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sensorów IoT, prognozy pogody, informacje o nawodnieniu oraz mapy NDVI 
 • Prowadzenie obserwacji polowych z pełną dokumentacją zdjęciową oraz przypisaną do gruntów 
 • System wsparcia decyzji w oparciu o aktualne i prognozowane informacje w produkcji roślinnej 
 • Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa – budynki, pracownicy, dokumenty, maszyny 
 • Monitoring GPS maszyn i pojazdów wraz ze szczegółowymi raportami 
 • Zarządzanie wieloma gospodarstwami i przedsiębiorstwami Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, agroleśnictwa oraz branży warzywnej i sadowniczej
FarmPortal - raport pracy pojazdu
FarmPortal – raport pracy pojazdu
FarmPortal - Digital Crops - mapy plonów z wykorzystaniem sensora Tracky
FarmPortal -Digital Crops – monitoring maszyn rolniczych z pomiarem prędkości
FarmPortal - Digital Crops - alarmy i powiadomienia z sensorów
FarmPortal -Digital Crops – alarmy i powiadomienia z sensorów
FarmPortal - Digital Crops - lista obserwacji polowych
FarmPortal -Digital Crops – lista obserwacji polowych

Uprawy - planowanie, obserwacje, monitorowanie

Dbanie o uprawy jest nadrzędnym celem produkcji rolnej.  

Pomożemy Ci zadbać o uprawy i wspomożemy zarządzanie. Wykorzystując FarmPortal będziesz mógł: 

 • Planować i tworzyć uprawy w prosty i szybki sposób, zdefiniować przedplon, międzyplon i poplon. Uprawę możesz dodać dla części gruntu wykorzystując podział na parcele 
 • Monitorować warunki na uprawie wykorzystując do tego prognozy pogody jak i dedykowane stacje meteorologiczne, sensory nawodnienia gleby, obrazowanie satelitarne, prognozy indeksu UV 
 • Oprogramowanie w intuicyjny sposób pomoże Ci zapisać wszystkie zabiegi agrotechniczne na karcie pola. Jeśli posiadasz urządzenie Tracky, system sam zapisze informacje o zabiegu 
 • Wyliczyć zapotrzebowanie nawozowe roślin dzięki kalkulatorowi nawozowemu  
 • Analizować i wyeliminować błędy uprawowe dzięki prowadzeniu ewidencji wszystkich czynności i zjawisk zachodzących na polu 
 • Niekorzystne zjawiska jak pojawienie się szkodników i chorób mogą być geotagowane w aplikacji mobilnej 

Grunty – podstawa wysokich plonów

Przygotowanie gruntu pod uprawę jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym. Wymaga to wiedzy o parametrach fizyko-chemicznych, danych referencyjnych. Wykorzystując program FarmPortal w jednym miejscu zapiszesz, przechowasz i wykorzystasz informacje o wynikach analizy chemicznej gleby z prób glebowych, skanowania konduktometrycznego, mapy plonów. 

Grunt możesz dodać w 5 sekund wykorzystując rejestr katastralny. Dodatkowym ułatwieniem dla warzywnictwa jest podział gruntu na parcele. 

Farmportal - Gospodarstwo - grunty
FarmPortal - Monitoring - telemetria
FarmPortal - raport pracy pojazdu

Monitoring GPS maszyn

Zdolność maszyn rolniczych do ciężkiej pracy na roli i bezawaryjność pozwala Ci przygotować i dbać o uprawy. FarmPortal posiada rozbudowane funkcje, umożlwiające zdalny monitoring GPS, telemetrię oraz prowadzenie historii pojazdu.

 • Urządzenie Tracky przesyła dane bezpośrednio do FarmPortal dzięki czemu otrzymujesz:
 • Podgląd lokalizacji w czasie rzeczywistym – dokładnie wiesz, gdzie znajduje się pojazd oraz parametry jego pracy
 • Pełna historia przejazdów maszyny, dane sesji wraz z raportami maksymalnych, uśrednionych i całkowitych parametrów pracy
 • Podgląd parametrów pracy takich jak zużycie paliwa, obciążenie silnika, prędkość, temperatura silnika itp.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i bezawaryjności maszyny poprzez system alarmów o przekroczeniu parametrów pracy
 • Karta serwisowa pojazdu z historią prac serwisowych, dokładną ewidencją zużytych części i płynów oraz zestawieniem kosztów
 • Mapy plonów, wilgotności i strat w przypadku montażu na kombajnie z dostępnymi czujnikami parametrów pracy i zbieranych zbóż
 • W połączeniu z mID automatyczne rejestrowanie zabiegów agrotechnicznych w karcie pola ułatwiające prowadzenie dokumentacji

Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa

Zorganizuj pracę gospodarstwa: 

 • Centralne miejsce do przechowywania dokumentów, notatek, obserwacji 
 • Zarządzanie pracownikami, budynkami 
 • Katalogowanie wydatków na utrzymanie maszyn i uprawę 
 • Przygotowywanie dokumentacji urzędowej 
 • Dane wyświetlane w zrozumiałej formie 
FarmPortal - Digital Crops - informacje o gospodarstwie

Bezpieczeństwo informacji

Nie udostępniamy danych klientów bez ich wyraźnej zgody!

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie gromadzone na platformie dane są szyfrowane w spoczynku i transporcie. Konta użytkowników przechowywane są w zewnętrznej usłudze opartej o Microsoft Azure Active Directory.

Dostęp do danych przez podmioty korzystające z FarmCloud

W zależności od sposobu użytkowania i branży platforma reguluje dostęp na podstawie polityk bezpieczeństwa. Bezpośredni lub pośredni dostęp do danych rolnika nadawany jest na podstawie indywidualnej umowy partner – producent rolny, zaproszenie do współpracy przez producenta rolnego lub zasadach ogólnych (raporty zbiorcze).