Zarządzanie i monitorowanie upraw

FarmPortal ułatwia kontrolowanie stanu upraw, prowadzenie historii zabiegów wykonanych na każdym polu zmniejszając nakład czasu na prowadzenie dokumentacji polowej. Pomaga analizować skutki podejmowanych działań, co pozwala wprowadzać zmiany w agrotechnice zwiększające zyski.
Prowadzona dokumentacja może stanowić wymaganą ewidencję podczas certyfikacji GLOBALG.A.P. i pokrewnych

Kombajn na uprawie

W dużym skrócie

Podobnie jak w codziennym prowadzeniu gospodarstwa, w FarmPortal wszystko skoncentrowane jest na uprawach:

 • Elektroniczne karty pola z możliwością automatycznej rejestracji zabiegów z wykorzystaniem sensorów Tracky
 • Kalkulator nawożenia
 • Manager upraw z obrazowaniem satelitarnym (NDVI i EVI), prognozą pogody, prognozą indeksu UV
 • Generowanie bilansu finansowego
 • System zaleceń oprysków
 • Mapy plonów 
 • Monitoring nawodnienia gleby za pomocą sensorów ReHydro oraz warunków meteorologicznych za pomocą automatycznych stacji MetPRO
 • Raporty płodozmianu, użycia środków ochrony roślin, nawozów i inne
 • Wsparcie dla warzywnictwa, agroleśnictwa, upraw wielkopowierzchniowych

Karty pola

Karty pola w FarmPortal to proste rozwiązanie na tworzenie dokumentacji dla każdego. Szeroki wachlarz opcji daje użytkownikowi możliwość pełnego opisu uprawy. Elastyczność tej funkcji powoduje że jest odpowiednia także dla branży ogrodniczej i warzywniczej oraz rolnictwa ekologicznego, w tym nowości – agroleśnictwa.
W programie wykonasz bilans finansowy upraw, by na koniec sezonu móc podsumować i porównać opłacalność uprawy oraz analizować co pochłonęło najwięcej środków.
Aby dostosować nawożenie do potrzeb pokarmowych roślin możesz użyć kalkulatora nawozowego. Dzięki niemu przygotujesz plan nawozowy dla swoich upraw, dobierając dawki według rzeczywistych potrzeb. Unika się przy tym wydawania pieniędzy na nawozy których rośliny nie wykorzystają. Ważne jest to też ze względu na prawo. Dyrektywa azotanowa narzuca rolnikom obowiązek wykonania ewidencji oraz planu nawożenia.

Elektroniczna karta pola
Elektroniczna karta pola
FarmPortal - manager upraw - zalecenia zabiegów
Obrazowanie NDVI i EVI upraw

Manager upraw

Manager upraw daje dostęp do narzędzi do kontroli i planowania dalszych kroków na uprawach. Funkcja Manager Upraw to dokładny wgląd w kondycję Twojego przyszłego zysku.

Dzięki modułowi zdjęć satelitarnych będziesz mógł ocenić kondycję roślin bez wychodzenia z domu. Zdjęcia upraw wykonane w technologii NDVI są wykonywane co 2 – 3 dni. Na ich podstawie można określić zawartość chlorofilu czyli stopień odżywienia roślin, wystąpienie stresu wodnego, atak chorób czy uszkodzenia mechaniczne. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu promieniowania podczerwonego, które analizuje się przekładając wyniki na aktualny stan upraw.

Sprawdzająca się prognoza pogody to dla rolnika podstawa która wpływa na wiele decyzji podejmowanych na co dzień. Manager upraw dostarcza prognozę pogody dla pozycji GPS Twojej uprawy, prognozę indeksu UV.

Zalecenia stosowania ŚOR wskazują odpowiednie okno pogodowe do stosowania środka. Zabieg przeprowadzony w optymalnych, rekomendowanych przez producenta warunkach podwyższa jego skuteczność, zmniejszając konieczność robienia poprawek i zmniejszając ilość użytej substancji aktywnej na hektar.

Kontrola i monitoring upraw 

Uprawy możesz doglądać nie tylko obrazowaniem satelitarnym, prognozą pogody czy obserwacjami.
Aby zapewnić rzeczywiste dane o warunkach w polu stosujemy sensory IoT zlokalizowane na uprawie:

 • MetPRO – automatyczną stację meteorologiczną, pracującą w dowolnej odległości od gospodarstwa wraz pozycją GPS
 • Rehydro – sensor nawodnienia gleby na wielu poziomach, również z pozycją GPS i dowolną odległością pracy od gospodarstwa

Więcej o sensorach możesz dowiedzieć na tutaj.

Stan nawodnienia gleby na mapie
Analiza pomiarów meteo
FarmPortal - Digital Crops - lista obserwacji polowych

Obserwacje polowe z GPS i aplikacją mobilną

Obserwacje polową możes wykonać za pomocą aplikacji mobilnej. Wszystkie obserwacje możesz opisać zdjęciami oraz pozycją GPS. Wtedy automatycznie zostaną przypisane do gruntu i uprawy.

Zauważyłeś chorobę lub szkodnika którego nie znasz i chcesz sprawdzić to później lub się kogoś poradzić? Powstała nowa przeszkoda na polu jak mokradło albo głaz zauważony pod ziemią w trakcie orki? Wystarczy zrobić zdjęcie które jest automatycznie połączone z lokalizacją na polu, przesłać i wrócić do tej obserwacji w potrzebnym momencie.

Obserwacje możesz udostępnić doradcy, partnerowi, który dostarczy rekomendacje.