Wersja 1.3 wdraża automatyzację procesów w gospodarstwie, zwłaszcza w obszarze rejestracji zabiegów agrotechnicznych. Nowe funkcje wykorzystują dane telemetryczne pochodzące z sensorów IoT montowanych na maszynach rolniczych.

Podsumowanie nowych funkcji

  • Dane telemetryczne – w aplikacji FarmPortal można gromadzić, przeglądać i analizować już nie tylko dane o historii przejazdów ale również o parametrach pracy takich jak m.in. obroty silnika, obciążenie silnika, poziom paliwa, spalanie oraz wiele innych. Podstawowym wymaganiem jest obecność magistrali CAN w pojedzie.
  • Obsługa parceli – parcele pozwalają na podział gruntu na mniejsze części w obrębie działki ewidencyjnej. Daje to możliwość podziału jednego gruntu na kilka mniejszych upraw. Parcele mogą przyjmować różne postacie w każdym roku uprawowym, historia zawsze jest zachowywane przy uprawie. Parcele zostały stworzone z myślą o sektorze warzywniczym, który często wykorzystuje jedną działkę do wielu upraw.
  • Raport pracy pojazdu – tworzony automatycznie na podstaiwe danych z urządzeń IoT (Tracky oraz mID). Raport przedstawia informacje o czasie pracy, czasie transportu, średnich prędkościach, spalaniu oraz wiele innych. Raport prezentuje dane w kontekście podane zakresu dat, ale także dzieli te dane na sesje, dzięki czemu łatwiej można analizować dane np. pod kątem tego jak maszyna jest eksploatowana przez różnych pracowników.
  • Zarządzanie dokumentami – realizując założenie, aby FarmCloud był platformą, w której znajdą się wszystkie informacje potrzebne rolnikowi, nie sposób przejść obok dokumentów. 
  • Zabieg nawadniania – w systemie FarmPortal pojawił się nowy rodzaj zabiegu, zabieg nawadniania. Ostatnimi czasy rolnictwo boryka się z wielkimi problemami braku opadów. Zarządcy gospodarstw coraz częściej decydują się na nawadnianie, dlatego w systemie pojawił się nowy rodzaj zabiegu aby łatwiej rozliczać koszty, które zostały poniesione na przeprowadzenie nawadniania. Informacje o stanie nawodnienia gleby można uzyskać na podstawie zintegrowanych w aplikacji sensorów IoT ReHydro
  • Obsługa okresu karencji – który musi upłynąć od momentu wykonania zabiegu, do czasu kiedy produkt może zostać zebran. Jest kolejna funkcja wspierająca branżę warzywniczą. W systemie FarmPortal zdefiniowane są okresy karencji dla środków ochrony roślin, dzięki czemu system automatycznie podopowiada czy można dokonać zbioru z uprawy czy też nie.
  • Automatyczne zabiegi – w oparciu o urządzanie Tracky (sensor IoT) zamontowane na maszynie rolniczej. Analizuje pracę maszyn, do których pobierane są wszystkie informacje wprowadzone do systemu, po czym automatycznie oblicza przeracowaną powierzchnię, czas pracy oraz przyporządkowuje odpowiedni typ zabiegu oraz uprawę, na której zabieg został wykonany. Rolnik otrzymuje dokładną informację kiedy został wykonany zabieg agrotechniczny na uprawie. W gestii zarządcy farmy jest uzupełnienie zastosowanego podczas tego zabiegu nawozu, środka ochrony roślin czy tez nasion.